Visie

In Nalin richten we ons op het natuurlijk potentieel dat in ieder van ons aanwezig is. We geven het lichaam opnieuw een stem waar we intuïtief naar leren luisteren en mee aan de slag gaan.  

 

In een wereld waar het cognitieve aan belang wint, maken wij een beweging door ons te richten op het natuurlijk leer -en groeiproces dat bij ieder individu anders is en waar we oog voor dienen te hebben. We richten de aandacht op ervaren, ontdekken, bewust worden en bewegen. Het systemisch gedachtegoed vormt hierbij een vaste leidraad in onze organisatie, sessies, workshops, opleidingen en activiteiten.  

 

Onze waarden - natuurlijk, authentiek en anders - houden een vernieuwende kijk in op leren en groeien. We zijn ervan overtuigd dat iedereen elkaar nodig heeft en dat ieder op zich kwaliteiten heeft die kunnen ingezet worden in functie van de groep. Op die manier dragen we ook bij aan een wij-gerichte maatschappij die we in de toekomst mee willen helpen vormgeven.