TYP10

TYP10 is een geweldig leuke manier om kinderen blind te leren typen.

De cursus is opgebouwd rond 10 lessen. Het blind typen wordt op een speelse manier aangeleerd zodat de kinderen gemotiveerd blijven. Thuis wordt er natuurlijk geoefend zodat het motorisch leren stap voor stap geautomatiseerd wordt.


Deze methode is ook toegankelijk voor kinderen met leerproblemen.  De cursus wijkt af van de klassieke typles aangezien er geen tijdsdruk opgelegd wordt en verschillende leerkanalen worden aangesproken.