KINDEREN%20-%20PERSOONLIJKE%20BEGELEIDIN

Persoonlijke begeleiding

Heel wat kinderen kampen met angsten, stress, overgevoeligheid, verlies, hyperactiviteit en/of psychosomatische klachten. 

  

In Nalin zoeken we naar de bron van deze problemen. We bekijken de context en het systeem en werken met wat het lichaam ons vertelt. We betrekken de ouders en eventueel leerkrachten in het leer- en groeiproces. We maken kleine bewegingen en geven inzichten zodat het kind of de jongere in zijn kracht komt te staan en kan groeien. 

We bieden ook natuurlijke remedies aan om het proces te ondersteunen en/of  het traject kracht bij te zetten.