missie_edited.jpg

Missie

Vernieuwende inzichten brengen op vlak van taal, leer- en gedragsmoeilijkheden via het systemisch gedachtegoed.

Als ‘geven en nemen’ in balans zijn, de rangorde gerespecteerd wordt, iedereen in het systeem een plek krijgt en dingen worden benoemd, ontstaat er rust. Dit vormt de basis voor alle leerprocessen. Binnen deze visie worden mensen niet gezien als op zichzelf staande individuen, maar als deel van een geheel met onderlinge relaties. 

 

Ouders en professionelen inspireren in het begeleiden van kinderen.

Door ons bij te scholen en vernieuwende methodes te gebruiken, zijn we een toonaangevende organisatie die beweging wil brengen in de bestaande zienswijzen en systemen. Waar het cognitieve momenteel overheerst, gaat bij ons de aandacht uit naar het lichamelijke en emotionele.  

 

Oplossingen zoeken primeert boven het stellen van diagnoses. 

We richten onze aandacht op de kwaliteiten die elk individu in zich draagt en gaan hiermee aan de slag. We stimuleren en motiveren oplossingsgericht denken en handelen. 

 

Focus op de authenticiteit en de noden van het kind.

Van kinderen kunnen we heel veel leren. Ze zijn puur, spontaan, speels en hun energiezintuig is nog intact. Ze leven hier en nu en zijn nog verwonderd. Ze leren ons opnieuw contact te maken met ons ‘buikgevoel’ en sporen ons aan om ernaar te luisteren. Kinderen zijn de sleutels voor de toekomst. 

 

Een voorbeeld zijn voor anderen door de waarden die we uitdragen zelf te leven en uit te stralen.

Nalin is een leer -en groeihuis waar mensen thuis kunnen komen. De huiselijke sfeer is een bewuste keuze. Het zorgt voor veiligheid en intimiteit die het toelaat om jezelf te zijn.  Lid zijn van het Nalinteam betekent dat je de Nalinwaarden leeft en uitstraalt. Dit is voelbaar in onze organisatie. Door ‘echt’ te zijn, stellen we ons kwetsbaar,  maar tegelijkertijd ook krachtig op.