Logopedie

Bij de ondersteuning van logopedische problemen (taal-, leer- en articulatieproblemen) gaan we op zoek naar de basis van het probleem. Door hiermee aan de slag te gaan en veranderingen aan te brengen, zien we wonderen gebeuren.


Het ‘zich goed voelen’ staat centraal, omdat dit de basis vormt van het leren. We gaan aan de slag met de talenten van het kind, waardoor het kind kan groeien en zijn natuurlijk potentieel kan ontwikkelen.


We werken in onze therapieën onder andere met ritme, lichaamsoefeningen, reflexintegratie, oogtraining, spel- en creatieve therapie.


Het kind omarmen en graag zien en van hieruit werken is de boodschap die ieder van ons in zich draagt.