• facebook

Locatie nalin: Oostnieuwkerksesteenweg 45 8800 Roeselare

©2020 by bv twolve BE0732582305 Molenweg 19/2 8870 Izegem

kinder- en jongeren begeleiding

 

Kinder- en jongeren begeleiding is een kortdurende en laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar met een hulpvraag. Soms heeft uw kind net even wat extra begeleiding nodig. Waar kunt u dan terecht?

Als kinder- en jongerenbegeleider werken we toekomstgericht en vanuit het hier en nu: wat wil het kind of jongere graag leren om wat onbezorgder in het leven te kunnen staan? We gaan op zoek naar de nog aan te leren vaardigheid, waarbij we verder bouwen op de wijsheid en kwaliteiten waarover het kind of jongere al beschikt. Dit doen we aan de hand van de verschillende mogelijke werkvormen.

Iedereen is uniek, en zal dan ook een eigen voorkeur hebben voor bepaalde werkvormen. Als begeleider sluiten wij hier zo goed mogelijk bij aan, zodat het kind of jongere zich vrij voelt om te praten. We geven een kind of jongere handvaten om weer lekker in zijn of haar vel te zitten en wat onbezorgder in het leven te staan.

Een kinder- en jongerenbegeleiding kan onder meer helpen bij:

 • (Faal)angst, boosheid of verdriet

 • Pestgedrag of gepest worden

 • Overlijden, scheiden of ziekte

 • Leer- of slaapproblemen

 • Frustratie en onzekerheid

 • Omgang met andere kinderen

 • Stil en teruggetrokken gedrag

 • Hooggevoeligheid, verlegenheid

 • Hoogbegaafdheid

Hoe werkt kinder- en jongerenbegeleiding?

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek kijken we samen naar wat precies de hulpvraag wordt. Hierna geven we een advies over een te volgen traject. Mocht de hulpvraag buiten onze deskundigheid vallen, dan kunnen we u altijd doorverwijzen naar een ander soort hulpverlening. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Als we na dit gesprek besluiten samen verder te gaan, plannen we een aantal sessies in.

 

 

Traject

Het traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 7 sessies. Van tevoren is niet in te schatten hoeveel sessies uw kind nodig heeft. Ieder kind is weer anders. Tijdens het traject zal blijken of er meer of minder sessies nodig zijn. Mocht dit het geval zijn, dan gebeurt dit altijd in overleg.

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking. Hierin gaan we samen met het kind of jongere op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Deze hulpvraag kan soms afwijken van de vraag van de ouders. In onze werkwijze gaan we uit van de behoefte van het kind, en zullen we u op de hoogte stellen als de behoefte van uw kind afwijkt.

In de daarop volgende sessies gaan we samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Spel

 • Tekenen

 • Kleien

 • Mindfulness

 • Verhalen vertellen

 • Muziek

 • Poppenkast

 • Mind map maken

 • Rollenspel

Om uw kind een veilige situatie te bieden, zal alles wat er besproken wordt tijdens de sessies binnen de muren van de praktijk blijven.

U kunt altijd een afspraak maken voor een tussentijds gesprek over het verloop van het proces. Na toestemming van uw kind is het ook mogelijk om de inhoud van de sessies met u te bespreken.

Evaluatiegesprek

Na afloop van de sessies volgt een eindevaluatie met de ouder(s). Hierin blikken we terug op het proces en de vooruitgang. Op inhoudelijke zaken wordt alleen ingegaan nadat uw kind ons hier toestemming voor heeft gegeven.