KINDEREN%20-%20IEKKA%20TRAINING_edited.j

Groeitraject - iekka training

De iekka-training is een groeitraject in groep. 

Je leert jezelf zijn In Contact met Anderen. 

​ 

In de huidige maatschappij wordt veel van jou verwacht en probeer je te voldoen aan die verwachtingen. Op lange termijn ben je of durf je jezelf niet meer te zijn. 

​ 

In de iekka-training mag iedereen zichzelf zijn en proberen we een manier te vinden om een evenwichtige groepsbalans te verkrijgen. Je leert jezelf kennen: je kwaliteiten, maar ook je beperkingen. Op die manier wordt een groepsdynamiek gecreëerd die werkt voor iedereen in de groep en vergroten we het zelfvertrouwen, het samenwerkingsgevoel en de zelfstandigheid bij het kind. 

  

De oefeningen die we gebruiken zijn eenvoudig en praktisch. Ze kunnen ingezet worden wanneer er zich problemen voordoen op vlak van plek innemen, grenzen, geven en nemen, loyaliteit, rangorde, respect, zelfvertrouwen, … 

We gaan aan de slag met een stad die we doorheen de sessies verder uitbouwen.