Ervaringsdagen

Kinderen laten ervaren en hen bewust maken van de natuur, zichzelf en hun omgeving is ons doel. In een gezellig en huiselijk kader spreken we de zintuigen aan, gaan we met verschillende materialen aan de slag en leren we hen zichzelf zijn in een groep.

 

We maken ruimte om te bewegen, te luisteren, creatief te zijn en op stap te gaan. Op die manier worden kinderen zich meer bewust van zichzelf en hun omgeving. We stimuleren hun talenten en bouwen deze om tot krachtige pijlers. Daardoor groeit het zelfvertrouwen en staan kinderen positiever in het leven. We werken met themadagen die aansluiten op de leefwereld van de kinderen. 

Speciale aandacht voor hoogsensitieve kinderen (HSP) en kinderen met ASS.